Bill. Hallelujah 開花了,已種好幾年。開花株完全睇唔出係hallelujah,細株出到D色,窗口種,好難種得靚[emoji]1f616[/emoji]
DSC_1626.JPG
DSC_1640.JPG
DSC_1630.JPG
DSC_1631.JPG
    您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

    本版積分規則

    聯絡園藝館|手機版|Archiver|HKplants

    香港園藝館   © 2017