ChanKwingYin 發表於 2018-6-23 21:04:22

出售 二色曼陀羅種子

種子售賣
植物名稱:二色曼陀羅 Datura discolor
植物品性:開雙色花
種植技巧:需要陽光充足的地方才能種植
種植季節:春夏秋

$1015粒
郵寄兩蚊郵費或
見面交收炮台山地鐵站

jackson6 發表於 2018-6-27 15:21:45

家有小朋友不建議種!

ChanKwingYin 發表於 2018-6-27 19:58:15

本帖最後由 ChanKwingYin 於 2018-6-27 20:06 編輯

jackson6 發表於 2018-6-27 15:21
家有小朋友不建議種!

這是個人問題,應該自己解決,我只不過係賣花,唔係敎人認識植物是否有毒。

jackson6 發表於 2018-6-28 13:46:23

本帖最後由 jackson6 於 2018-6-28 14:06 編輯

有良心的賣家,明知有毒應該提示一下,不是個個人都清楚,更不應該將全部責任推落買家!而我只提出了一點建議!

ChanKwingYin 發表於 2018-6-28 21:56:23

jackson6 發表於 2018-6-28 13:46
有良心的賣家,明知有毒應該提示一下,不是個個人都清楚,更不應該將全部責任推落買家!而我只提出了一點建 ...

這裏大部份出售植物的人都沒有提及植物的毒性,按理這樣說他們都是沒有良心的賣家嗎?
我們出售的都是觀賞性植物,只作觀賞用途,一不是食用或藥用的植物,並不是必然需要講出有否毒性,若果買家有問題我一定會答。

jackson6 發表於 2018-6-28 22:34:53

本帖最後由 jackson6 於 2018-6-29 08:58 編輯

正確與否,由明智的花友自行判斷吧!

commenz 發表於 2018-9-3 18:29:43

想請問係咪好大棵架?

ChanKwingYin 發表於 2018-9-10 10:52:17

commenz 發表於 2018-9-3 18:29
想請問係咪好大棵架?

一一般十五至三十厘米

michaelyokata 發表於 2018-9-25 11:52:41

我有興趣 請問仲有冇得賣? 可以喺砲台山地鐵站交收
頁: [1]
查看完整版本: 出售 二色曼陀羅種子