sherimavis 發表於 2018-1-18 23:00:00

蝴蝶蘭

本帖最後由 sherimavis 於 2018-1-18 23:01 編輯

上年年花今年應該未必應到節,不過無死有花已經心滿意足 ;PB17 發表於 2018-1-19 13:27:46

向左走,向右走,小心花芽葉底走{:emoji_022:}

Aking 發表於 2018-1-19 19:50:33

两棵都有花芽,勁呀{:emoji_118:}

sherimavis 發表於 2018-1-19 21:12:58

B17 發表於 2018-1-19 13:27
向左走,向右走,小心花芽葉底走

等佢長啲先用支棍扶返正 {:emoji_027:}

sherimavis 發表於 2018-1-19 21:14:48

Aking 發表於 2018-1-19 19:50
两棵都有花芽,勁呀

比上年少咗好多花喔~ {:emoji_046:}

B17 發表於 2018-1-19 21:19:03

sherimavis 發表於 2018-1-19 21:12
等佢長啲先用支棍扶返正

比我的好,真係葉底走,要左擰右擰,靠追光引番佢地出黎{:emoji_027:}

sherimavis 發表於 2018-1-19 21:32:46

B17 發表於 2018-1-19 21:19
比我的好,真係葉底走,要左擰右擰,靠追光引番佢地出黎

咁百厭~
經B17大大調教始終行返正途 ;P

Aking 發表於 2018-1-21 19:41:09

sherimavis 發表於 2018-1-19 21:14
比上年少咗好多花喔~

有花開已經很好了!比多啲花肥有冇幫助呢:o

sherimavis 發表於 2018-1-22 21:14:03

Aking 發表於 2018-1-21 19:41
有花開已經很好了!比多啲花肥有冇幫助呢

個冧已經開始成形應該太遲……:(
明年要小心努力啲 {:emoji_035:}

sherimavis 發表於 2018-3-12 21:41:21

本帖最後由 sherimavis 於 2018-3-12 22:07 編輯

紅色開先....會唔會等唔到粉紅色呢~ :(

Aking 發表於 2018-3-12 22:44:42

sherimavis 發表於 2018-3-12 21:41
紅色開先....會唔會等唔到粉紅色呢~

好搶眼的紅色{:emoji_006:}

sherimavis 發表於 2018-3-13 00:04:27

Aking 發表於 2018-3-12 22:44
好搶眼的紅色

就係因為靚先有得留底 ;P

W88 發表於 2018-3-13 10:25:10

隻色好鮮艷正1f604。 想問有無香味呢?

sherimavis 發表於 2018-4-14 19:01:26

本帖最後由 sherimavis 於 2018-4-14 19:02 編輯


sherimavis 發表於 2018-4-14 19:02:52

B17 發表於 2018-4-14 20:49:08

sherimavis 發表於 2018-4-14 19:02


蘭花講究形態,有花冇葉,唔得喎

sherimavis 發表於 2018-4-14 23:30:26

B17 發表於 2018-4-14 20:49
蘭花講究形態,有花冇葉,唔得喎

花菖生得高要影埋葉有難度......{:emoji_025:}

B17 發表於 2018-4-15 00:03:28

sherimavis 發表於 2018-4-14 23:30
花菖生得高要影埋葉有難度......

加影一張,唔需要太靚,有近有遠足夠啦:)

sherimavis 發表於 2018-4-15 00:08:45

本帖最後由 sherimavis 於 2018-4-15 00:09 編輯

B17 發表於 2018-4-15 00:03
加影一張,唔需要太靚,有近有遠足夠啦

影到都唔靚 , 唔想影 {:emoji_012:} ;P
頁: [1]
查看完整版本: 蝴蝶蘭