taxitang 發表於 2017-11-16 22:34:47

白花紅唇走路人

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1M2pxR9ClLP5jpDq1EDVdzDSv-dy_pjKN

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kvT-pjb7GAKl7VWmul8SvpnKbhgaFABM

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1bc2kAokhUdLpKXOSH9OiwD26-BVpv5LH

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RxUivaXi_uYQgTAErWvUndMVdCeiL3WW

tomato_king 發表於 2017-11-17 14:11:23

紅白對比夠晒sharp!

taxitang 發表於 2017-11-17 14:33:10

tomato_king 發表於 2017-11-17 14:11
紅白對比夠晒sharp!

謝謝賞花。
這品花每次開花的花形與花色都有少少差異

tomato_king 發表於 2017-11-17 15:03:04

哩隻其實同 tokyo no. 1 有咩唔同?

taxitang 發表於 2017-11-17 15:53:55

tomato_king 發表於 2017-11-17 15:03
哩隻其實同 tokyo no. 1 有咩唔同?

其實我們並不是育種家,沒必要太細分它們的差別,大大可以去看看"台灣原生蘭花網",打開嘉多利内的走路人圖鑑,單是白花紅唇品種,已經超過幾十個品種,可嘗試找找它們的差別,以前我也會試試,但現在我不會了。

scylam 發表於 2017-11-17 18:12:27

靚喎,好花

wing321 發表於 2017-11-17 21:30:29

好靚呀!凍d會唔會更出色…?

taxitang 發表於 2017-11-17 21:58:03

scylam 發表於 2017-11-17 18:12
靚喎,好花

謝謝賞花。
這品是 C. walkeriana var. flamea "Tokutsu-S"
對比瓣唇今年較紅和色濃
這張是上年2016年10月開的

https://scontent.fhkg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14925719_1416664025018080_435231973937510565_n.jpg?oh=1b5e54adbc68e03234a96e6a0610d621&oe=5A998241

taxitang 發表於 2017-11-17 22:01:30

wing321 發表於 2017-11-17 21:30
好靚呀!凍d會唔會更出色…?

謝謝賞花。
溫度低確是會影響花色和花形。當然是更靚。如能似日本的低溫,可能會出五劍。

mrssiu 發表於 2017-11-18 10:29:13

靚花而且很壯!不可否認,出劍是種五劍的終極目標!

taxitang 發表於 2017-11-18 15:56:53

mrssiu 發表於 2017-11-18 10:29
靚花而且很壯!不可否認,出劍是種五劍的終極目標!

謝謝賞花。
聽前輩說,香港始終唔夠凍,難出五劍。

蘭花DNA 發表於 2017-11-18 19:50:50

這品花,大多是一抹紅霞,插角? 除非原株的切株先有机會......@=@

taxitang 發表於 2017-11-18 20:39:07

蘭花DNA 發表於 2017-11-18 19:50
這品花,大多是一抹紅霞,插角? 除非原株的切株先有机會......@=@

謝謝賞花。
就算OG,唔夠凍都難開五劍。
頁: [1]
查看完整版本: 白花紅唇走路人