taxitang 發表於 2016-6-23 21:20:20

市場蝴蝶蘭(更新在5樓)

本帖最後由 taxitang 於 2017-11-21 22:43 編輯

特別喜歡多花性的花,這品花確合我。圖片最右那枝花並不是這株的,敬請留意

http://i1206.photobucket.com/albums/bb452/johnmak147/Phal/IMG_20160622_121047_zps9pa4cgpn.jpg~original

http://i1206.photobucket.com/albums/bb452/johnmak147/Phal/IMG_20160622_121030_zpstp9yvd6w.jpg~original

ck1122 發表於 2016-6-23 23:55:28

花多又大,市場花其實亦有可觀性

taxitang 發表於 2016-6-24 09:24:46

ck1122 發表於 2016-6-23 23:55
花多又大,市場花其實亦有可觀性

謝謝賞花。
希望明年來花能盛況依然。

taxitang 發表於 2017-9-7 21:30:51

這株今年年初來花時被昆蟲咬,唔靚,剪了花梗,甚知植株中間也被咬,中間受損,上半部迫出新根,既然有新根,可以切頂另栽,過了一段時間,上半部來根出新葉,下半部更來了兩隻新芽。
頂部種定了,長新芽來新根。

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B43I_Sa-MGb7Z2JOb3hRUXk4dnc

下半部,兩隻新芽一齊來。

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B43I_Sa-MGb7ZHRjQlN3QU9DOEE

taxitang 發表於 2017-11-21 22:43:05

又同大家分享。
近日天氣轉涼,市場蝴蝶蘭也差不多是出花芽時候了,我這株也唔執輸,老頭的兩隻新芽各自來了一枝花芽,但切出來的頂部卻未見有花芽,一來可能切出來時間尚短,根未夠多、植株未夠壯;二來要出花芽也有先後次序,可能時間未到。
先來一張合照。

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1V-UbNz8P4rmhGd6q7xS2A4sNDkkH9GGo

再來看兩隻新芽,各有各路。

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WI-kVbqpCrcQ9bX5AScOpHdCoi_hAen7

https://drive.google.com/uc?export=download&id=121Grqy6ESxv3YeUo3eJwXeiqG90Kiaai

joesfish 發表於 2017-11-22 14:46:52

D根生得好靚啊{:emoji_118:}

taxitang 發表於 2017-11-22 16:29:01

joesfish 發表於 2017-11-22 14:46
D根生得好靚啊

d根確是好勁。

sarshk2014 發表於 2017-11-23 09:52:29

一paul變三paul, paul paul 都咁壯, 今次要多謝蟲蟲幫佢開枝散葉啦. {:emoji_003:}
BTW, 幾時至有花睇架 ?

taxitang 發表於 2017-11-23 10:36:16

sarshk2014 發表於 2017-11-23 09:52
一paul變三paul, paul paul 都咁壯, 今次要多謝蟲蟲幫佢開枝散葉啦.
BTW, 幾時至有花睇架 ? ...

如果冇再比蟲咬,應該明年四月左右。

nightscrawler 發表於 2017-11-27 00:11:38

養得很壯呢 {:emoji_003:}

taxitang 發表於 2017-11-27 00:18:18

nightscrawler 發表於 2017-11-27 00:11
養得很壯呢

謝謝。
其實我想剪花梗,因這兩隻新芽長出也不過約半年左右,未夠壯,花應該也不太多。
頁: [1]
查看完整版本: 市場蝴蝶蘭(更新在5樓)