B17 發表於 2018-4-7 20:33:00

powergun 發表於 2018-4-7 20:19
唔係不嬲都係咁架咩?

石斛一般近根位置發芽,有d品種喜歡出高芽

powergun 發表於 2018-4-7 21:11:46

B17 發表於 2018-4-7 20:33
石斛一般近根位置發芽,有d品種喜歡出高芽

原來係咁, 我第一次種石斛種到有花, 大鄉里了

小雷子 發表於 2018-4-7 21:26:22

powergun 發表於 2018-4-7 21:11
原來係咁, 我第一次種石斛種到有花, 大鄉里了

石斛種得咁高嘅!係咪正常架?

powergun 發表於 2018-4-7 21:31:08

小雷子 發表於 2018-4-7 21:26
石斛種得咁高嘅!係咪正常架?

唔知呀, 新手答你唔到, 等高手答你

小雷子 發表於 2018-4-7 21:32:28

powergun 發表於 2018-4-7 21:31
唔知呀, 新手答你唔到, 等高手答你

種左幾耐?

powergun 發表於 2018-4-7 21:36:46

本帖最後由 powergun 於 2018-4-7 21:38 編輯

小雷子 發表於 2018-4-7 21:32
種左幾耐?

睇返82# 差不多年半了

taxitang 發表於 2018-4-7 21:38:42

powergun 發表於 2018-4-7 15:47
乜野係高芽?


從底部長出的通常叫側芽從石斛植株本身長出通常稱高芽,除了分株外,側芽唔通切開另栽雅,高芽長葉生根後,會切離植株栽種,又多了一盆。


taxitang 發表於 2018-4-7 21:41:27

小雷子 發表於 2018-4-7 21:26
石斛種得咁高嘅!係咪正常架?

石斛的身高看品種,兩、三尺高也除時有。

powergun 發表於 2018-4-7 21:41:29

taxitang 發表於 2018-4-7 21:38
從底部長出的通常叫側芽從石斛植株本身長出通常稱高芽,除了分株外,側芽唔通切開另栽雅,高芽長葉生根 ...

你呢盆係高芽?

taxitang 發表於 2018-4-7 21:43:20

powergun 發表於 2018-4-7 21:41
你呢盆係高芽?

左手邊有兩隻同時生葉長根。

小雷子 發表於 2018-4-7 21:44:34

taxitang 發表於 2018-4-7 21:41
石斛的身高看品種,兩、三尺高也除時有。

嘩!真係好高!

powergun 發表於 2018-4-7 21:47:40

taxitang 發表於 2018-4-7 21:43
左手邊有兩隻同時生葉長根。

咁即係我呢棵都已是高芽了?

taxitang 發表於 2018-4-7 21:51:56

本帖最後由 taxitang 於 2018-4-7 21:53 編輯

powergun 發表於 2018-4-7 21:47
咁即係我呢棵都已是高芽了?

未必一定,要它長埋葉才算高芽,只不過有機會,它唔出葉亦唔出奇,因正常來說,每一節位,開了花,就唔會出高芽,當然亦也有例外。

powergun 發表於 2018-4-11 10:14:44

文心蘭開始開花啦

小雷子 發表於 2018-4-11 12:56:18

powergun 發表於 2018-4-11 10:14
文心蘭開始開花啦

恭喜!文心蘭可以開好耐!

powergun 發表於 2018-4-11 13:08:22

小雷子 發表於 2018-4-11 12:56
恭喜!文心蘭可以開好耐!

只求種唔死吧了

小雷子 發表於 2018-4-11 13:18:22

powergun 發表於 2018-4-11 13:08
只求種唔死吧了

呢句話襯我多D!1f605

powergun 發表於 2018-4-11 13:20:18

小雷子 發表於 2018-4-11 13:18
呢句話襯我多D!1f605

大家都咁話啦

小雷子 發表於 2018-4-11 13:24:35

powergun 發表於 2018-4-11 13:20
大家都咁話啦

你好過我好多,種到開花!我盆只有葉,根都係只得2條!1f614

powergun 發表於 2018-4-11 13:28:21

小雷子 發表於 2018-4-11 13:24
你好過我好多,種到開花!我盆只有葉,根都係只得2條!1f614

半斤八兩, 種左近兩年至有呢d 花
頁: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14
查看完整版本: 新手種蘭花